Jaarverslag 2016

Lastenverdeling gemeente Bloemendaal

Bedragen x € 1.000

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Onderwijs, jeugd, sport en cultuur

Maatschappelijke ondersteuning

Sociale zaken en participatie

Ruimtelijke ordening en wonen

Buitenruimte

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsmatige exploitaties

Totale lasten

€ 57.159 100%

Bestuur, organisatie en dienstverlening

€ 8.383 14.67% Naar programmapagina

Onderwijs, jeugd, sport en cultuur

€ 7.647 13.38% Naar programmapagina

Maatschappelijke ondersteuning

€ 5.364 9.38% Naar programmapagina

Sociale zaken en participatie

€ 5.252 9.19% Naar programmapagina

Ruimtelijke ordening en wonen

€ 8.699 15.22% Naar programmapagina

Buitenruimte

€ 7.931 13.87% Naar programmapagina

Algemene dekkingsmiddelen

€ 7.822 13.69% Naar programmapagina

Bedrijfsmatige exploitaties

€ 6.061 10.6% Naar programmapagina