Jaarverslag 2016

Overzicht

Dit programma omvat het creëren van een leefbare omgeving waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor en/of de regie voert over de inrichting en het beheer van de openbare ruimten. De gemeente dient het algemeen belang; het scheppen van een voor iedere burger gelijk voorzieningenniveau, interactief met de bewoners, duurzaam en aangepast aan de lokale omstandigheden.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN