Rek. jaar

Wijz nr.

Grootboeknummer

Omschrijving

Verstrekt investeringsbedrag

Totaal geactiveerde uitg./ink. t/m dienstjaar 2016

Overschrijding   (-) of restant

Afsluiten, intrekken of meenemen naar 2017

Indien meenemen, wanneer gereed

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld

Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld

Verstrekt investeringsbedrag

Totaal geactiveerde uitg./ink. t/m dienstjaar 2016

Restant per heden

Investeringen 2009

50.000,00

10.313,37

39.686,63

Investeringen 2012

239.000,00

238.999,14

0,86

Investeringen 2013

1.125.213,00

1.043.670,73

81.542,27

Investeringen 2014

5.332.928,00

4.271.922,19

1.061.005,81

Investeringen 2015

4.615.183,00

3.347.875,28

1.267.307,72

Investeringen 2016

719.469,00

689.702,92

29.766,08

11.30 - Bedrijfsgebouwen

2014

009

000210017

Centraal Servicepunt Bennebroek

973.000,00

1.007.187,01

212,99

Afsluiten

2016

012

000210017

Centraal Servicepunt Bennebroek

34.400,00

1.007.400,00

1.007.187,01

212,99

2014

009

000210717

Bijdrage provincie CSP Bennebroek

-73.000,00

-72.631,00

-369,00

Afsluiten

2016

013

000210018

Aanpassen raads- en burgerzaal

67.000,00

0,00

67.000,00

Meenemen

Q1 2017

2015

008

048010034

Nieuwb. Bos en Duinschool-gymzaal

4.538.000,00

4.131.451,73

406.548,27

Afsluiten

2015

008

048010734

Bijdrage brandverzek.Bos en Duin

-2.978.154,00

-2.936.361,66

-41.792,34

Afsluiten

2013

000

048010030

Sparrenbosschool: nieuwbouw

409.785,00

409.785,00

0,00

Afsluiten

2014

002

048010033

Theresiaschool: uitbr.gymlokaal

50.000,00

0,00

50.000,00

Meenemen

IHP 2017

2015

010

048010035

Vondelschool: inpandige aanpassing

365.000,00

365.000,00

0,00

2016

007

048010035

Vondelschool: inpandige aanpassing

57.000,00

56.900,00

100,00

422.000,00

421.900,00

100,00

Afsluiten

2016

000

048010037

Kon. Wilhelminaschool: uitbreiding

400.000,00

0,00

400.000,00

Meenemen

IHP 2017

11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

2012

000

021040112

Renovatie asfalt voetpaden

239.000,00

238.999,14

0,86

Afsluiten

2013

000

021040113

Wegreconstr.Leeuwrik/Nachteg.ln.

395.000,00

366.400,67

28.599,33

2016

007

021040113

Wegreconstr.Leeuwrik/Nachteg.ln.

95.150,00

0,00

95.150,00

490.150,00

366.400,67

123.749,33

Afsluiten

2016

007

021040713

BDU bijdr. Prov.NH Leeuweriklaan

-95.150,00

-95.150,00

0,00

Afsluiten

2013

000

021040115

Herinrichting Brederodelaan 2013

263.200,00

263.200,00

0,00

2014

000

021040115

Herinrichting Brederodelaan 2014

270.300,00

270.300,00

0,00

2015

001

021040115

Herinrichting Brederodelaan 2015

1.115.000,00

1.115.701,55

-701,55

1.648.500,00

1.649.201,55

-701,55

Afsluiten

2015

001

021040715

BDU bijdr. Prov.NH Brederodelaan

-750.000,00

-750.000,00

0,00

Afsluiten

2015

000

021040116

Renovatie voetpaden Spechtlaan

51.000,00

34.616,51

0,49

2016

012

021040116

Renovatie voetpaden Spechtlaan

-16.383,00

34.617,00

34.616,51

0,49

Afsluiten

2015

000

021040117

Renovatie voetpaden Dennenweg

100.000,00

100.000,00

0,00

Afsluiten

2016

000

021040118

Renovatie voetpaden Oosterduin

81.000,00

0,00

81.000,00

Meenemen

Q1 2017

2016

000

021040120

Voorbereid.reconstr.Vogelenz.weg

100.000,00

15.604,35

84.395,65

Meenemen

2018

2016

005

021040122

Herinrichting Ernst Casimirlaan

158.000,00

138.320,15

19.679,85

Afsluiten

2014

008

022120017

Aanleg ligplaatsen

140.000,00

239,50

139.760,50

Meenemen

Q4 2017

2015

000

053000011

Aanleg ondergrond kunstgrasveld

400.000,00

327.911,09

72.088,91

Afsluiten

2016

000

053000013

Renovatie veld 2 SV Vogelenzang

64.130,00

79.869,28

722,72

2016

012

053000013

Renovatie veld 2 SV Vogelenzang

16.462,00

80.592,00

79.869,28

722,72

Afsluiten

2014

000

072200149

Rioolvervanging Brederodelaan

761.596,00

761.596,00

0,00

2015

000

072200149

Rioolvervanging Brederodelaan

250.000,00

250.000,00

0,00

2016

007

072200149

Rioolvervanging Brederodelaan

30.000,00

29.643,86

356,14

1.041.596,00

1.041.239,86

356,14

Afsluiten

2014

000

072200150

Rioolvervanging Leeuweriklaan

743.320,00

743.320,00

0,00

Afsluiten

2015

000

072200152

Rioolvervanging Mollaan

63.757,00

0,00

0,00

2016

012

072200152

Rioolvervanging Mollaan

-63.757,00

0,00

0,00

0,00

Vervallen

2015

000

072200154

Rioolvervanging Zonnehof

56.173,00

55.645,00

528,00

Afsluiten

2014

000

072200156

Hoofdgemalen mechan.elektr.2014

61.943,00

48.414,49

13.528,51

Afsluiten

2014

000

072200157

Minigemalen mech.elktr.(2014)

49.964,00

49.964,00

0,00

Afsluiten

2015

000

072200160

Rioolvervanging Dennenweg

141.498,00

141.498,00

0,00

Afsluiten

2016

000

072200162

Rioolvervanging Kinheimweg

141.213,00

7.920,00

133.293,00

Meenemen

Q4 2017

2016

000

072200163

Rioolvervanging Oosterduinweg

212.055,00

179.012,80

33.042,20

Meenemen

Q1 2017

2015

000

072200164

Rioolvervanging Schulpweg

64.549,00

64.060,89

488,11

Afsluiten

2015

000

072200165

Rioolvervanging Spechtlaan

91.828,00

62.328,72

-0,72

2016

012

072200165

Rioolvervanging Spechtlaan

-29.500,00

62.328,00

62.328,72

-0,72

Afsluiten

2015

000

072200166

Hoofdgemalen mech.elektr.

47.582,00

0,00

47.582,00

Vervallen

2015

000

072200167

Minigemalen mech.elektr.

49.964,00

11.196,11

38.767,89

Afsluiten

2016

005

072200176

Rioolvervanging Ernst Casimirlaan

163.000,00

163.000,00

0,00

Afsluiten

2016

005

072200776

Bijdrage Hallvard riool E.Casimirlaan

-43.000,00

-43.000,00

0,00

Afsluiten

2014

000

073000003

Regenwaterriool Brederodelaan

549.909,00

549.382,70

526,30

Afsluiten

2014

000

073000004

Regenwaterriool Leeuweriklaan

531.480,00

531.480,00

0,00

Afsluiten

2015

000

073000007

Regenwaterriool Zonnehof

42.555,00

37.750,00

0,00

2016

012

073000007

Regenwaterriool Zonnehof

-4.805,00

37.750,00

37.750,00

0,00

Afsluiten

2015

000

073000008

Regenwaterriool Dennenweg

106.953,00

106.953,00

0,00

Afsluiten

2016

000

073000009

Regenwaterriool Kinheimweg

113.808,00

0,00

113.808,00

Meenemen

Q4 2017

2015

000

073000010

Regenwaterriool Schulpweg

45.888,00

45.888,00

0,00

Afsluiten

2015

000

073000011

Regenwaterriool Spechtlaan

69.567,00

47.218,96

0,04

2016

012

073000011

Regenwaterriool Spechtlaan

-22.348,00

47.219,00

47.218,96

0,04

Afsluiten

2013

003

073100002

Pompen diepdrainage (2013)

57.228,00

4.285,06

52.942,94

Afsluiten

2014

000

073100003

Pompen diepdrainage (2014)

57.228,00

0,00

57.228,00

Vervallen

2014

000

073100004

Drainage Bennebroek (2014)

486.795,00

0,00

0,00

2016

012

073100004

Drainage Bennebroek (2014)

-486.795,00

0,00

0,00

0,00

Vervallen

2014

000

073100005

Duiker Iepenlaan-Delftlaan

231.105,00

0,00

231.105,00

Meenemen

2014

000

073100007

Verbet.watersyst.Zomerz/Donkereln/

404.288,00

404.288,00

0,00

2014

008

073100007

Caprera/Brederodelaan/Wildhoef

315.000,00

337.348,24

-22.348,24

719.288,00

741.636,24

-22.348,24

Afsluiten 

2014

008

073100707

Bijdr.provincie/HHR Zomerz/Donkereln

-315.000,00

-395.530,75

80.530,75

Afsluiten 

2016

000

073100009

Drainage Kinheimweg

26.555,00

0,00

26.555,00

Meenemen

Q4 2017

2015

000

073100010

Pompen diepdrainage (2015)

57.228,00

0,00

57.228,00

Vervallen

2015

000

073100011

Drainage Bennebroek (2015)

486.795,00

0,00

0,00

2016

012

073100011

Drainage Bennebroek (2015)

-486.795,00

0,00

0,00

0,00

Vervallen

11.50 - Vervoermiddelen

2015

000

000270214

WPL pick-up

60.000,00

0,00

60.000,00

Meenemen

2017

2014

000

000270219

Begraafplaats. Grafdelver BOKI

95.000,00

36.564,00

58.436,00

2016

007

000270219

Begraafplaats. Grafdelver BOKI

-58.436,00

-58.436,00

36.564,00

36.564,00

0,00

Afsluiten

2016

000

000270221

1 opzichterauto Kangoo

31.500,00

0,00

31.500,00

Meenemen

Q2 2017

2016

000

000270227

WPL Ford transit

31.500,00

0,00

31.500,00

Meenemen

Q2 2017

2016

000

000270228

Aanschaf 2e hands heftruck

25.000,00

25.000,00

0,00

Afsluiten

11.60 - Computers

2009

000

000220071

Appl. publiekszaken / dig.loket

50.000,00

10.313,37

39.686,63

Meenemen

Q4 2017

2015

001

000220090

Zaakgericht werken

100.000,00

99.404,74

595,26

Afsluiten

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

2015

010

000270225

Vervangen tankinstallatie

40.000,00

37.612,64

2.387,36

Afsluiten

2016

000

000270226

Vervangen hakselaar

55.000,00

0,00

55.000,00

2016

007

000270226

Vervangen hakselaar

-55.000,00

0,00

-55.000,00

0,00

0,00

0,00

Ingetrokken

2016

000

014000006

Aanschaf mobiele apparatuur BOA's

28.665,00

28.390,00

275,00

Afsluiten

2016

000

021060037

Verkeersregelinstallaties 2016

100.000,00

104.192,48

-4.192,48

Afsluiten

2016

000

072100010

Verv. ondergr. glas-/papierbakken

50.000,00

0,00

50.000,00

Meenemen

2017

11.60 - Computers

0,00

0,00

0,00