Kengetal

2016

Wegen

Lengte wegen en paden

128 km

Oppervlakte wegen en paden

137,6 ha

Lichtmasten t.b.v. openbare verlichting

4.658

Verkeersregelinstallaties

7

Bruggen

43

Waarvan bruggen autoverkeer

17

Waarvan fiets/voetgangersbruggen

26

Rioleringen

Vrijvalriolering (gemengd)

110 km

Persleiding

6 km

Gescheiden leiding (DWA)

3 km

Regenwaterriool (HWA)

8,5 km

Infiltratieriool (HWA)

5 km

Bergbezinkvoorzieningen

5

Rioolgemalen

14

Pompen

25

Drukriolering

Drukrioleringsunits

181

Drukleidingen

25 km

IBA-II systemen

12

Water/grondwater

Drainageleidingen

18 km

Diepdrainagesystemen

9

Pompen (deepwells)

31

Drainageafvoerleiding

5 km

Persleiding

8 km

Duiker

3,3 km

Duinrel

1 km

Beschoeiingen

11,5 km

Wegmeubilair (getallen bij benadering)

Verkeersborden

3.600

Straatnaamborden

1.500

Wegwijzerborden

250

Informatieborden

175

Verkeerszuilen

185

Palen

3.700

ABRI’s

25

Drinkfonteinen

5

Zitbanken

270

Prullenbakken (excl. Strand)

475

Openbaar groen

Laan- en parkbomen (bij benadering)

15.000

Boomspiegels

2.700

Stamlot (bij benadering)

5.000 stuks

Bosplantsoen

13,7 ha

Heesters / rozen

8,5 ha

Bodembedekkers

0,9 ha

Vaste planten

1.850 m2

Hagen

9.220 m2

Wisselperken / bloembakken

50 m2

Gazon

17 ha

Extensieve bermen 5x maaien

21,5 ha

Bloemrijk gras / kruidenrijk gras

18,1 ha

Ruiterpaden / hoefslagen

11,2 km

Bos/duin

62,5 ha

Algemene begraafplaatsen

2

Aantal graven

3.300

Sportvelden

Grasvelden Donkerelaan

18.000 m2

Grasvelden Rottegat

23.534 m2

Kunstgras Rottegat

  9.012 m2

Speelplaatsen met toestellen

33 / 200

Bennebroek

12 / 53

Vogelenzang

6 / 36

Aerdenhout

4 / 31

Overveen

4 / 25

Bloemendaal

7 / 47

Tractie (excl. begraafplaats)

Bestelauto’s

6

Personenauto

1

Pick-ups

10

Tractoren

3

Aanhangers

4

Snorscooters

3

Heftruck

1

Grafdelver

1

Diverse groot materieel

6

Diversen klein materieel

PM

Onroerend goed

Woningen

30

Overige objecten

54