Jaarverslag 2016

Overzicht

Dit programma richt zich op het behoud en versterking van het groene - en cultuurhistorische karakter van de inrichting van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. Wij beogen een gemêleerde bevolkingssamenstelling.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN