Jaarverslag 2016

Overzicht

Het programma Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het geven van ondersteuning geven op gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en maatschappelijke opvang van burgers.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN