Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht geworden. Dit betekent een grote verandering voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) in Nederland.
Er is sprake van horizontaal toezicht (dus in het geval van gemeenten, toezicht door de gemeenteraad), waarbij er alleen over risicovolle zaken aan het de provincie gerapporteerd dient te worden.

De informatie voor de provincie-Noord Holland wordt gepubliceerd op het internet van de gemeente Bloemendaal op onderstaande link.

http://www.bloemendaal.nl/IBT