Jaarverslag 2016

Overzicht

Het programma Bedrijfsmatige exploitaties bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Begraven
  • Afval
  • Riool

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN