PRODUCTEN EN PROGRAMMA'S

LASTEN REKENING 2016

BATEN REKENING 2016

SALDO REKENING 2016

Openbare orde en veiligheid (9)

-2.642.194

33.133

-2.609.061

Algemeen bestuur (18)

-3.447.222

235.324

-3.211.899

Burgerzaken en receptie (19)

-1.760.948

551.316

-1.209.632

Communicatie (20)

-532.556

-532.556

PROGRAMMA 1: BESTUUR, ORGANISATIE/DIENSTVERLENING

-8.382.921

819.773

-7.563.148

Onderwijs (11)

-2.321.588

92.490

-2.229.098

Jeugd (12)

-3.192.216

104.930

-3.087.286

Sport (15)

-834.331

331.774

-502.558

Kunst en cultuur (16)

-1.298.603

247.865

-1.050.738

PROGRAMMA 2: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR

-7.646.738

777.059

-6.869.680

Overige zorg en welzijn (14)

-5.363.961

457.121

-4.906.839

PROGRAMMA 3: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

-5.363.961

457.121

-4.906.839

Overige zorg en welzijn (14)

-620.017

286.546

-333.471

Sociale zaken (25)

-4.631.862

2.485.888

-2.145.974

PROGRAMMA 4: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE

-5.251.880

2.772.434

-2.479.446

Bouwzaken (6)

-843.328

988.495

145.167

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (7)

-7.855.423

7.218.192

-637.231

PROGRAMMA 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

-8.698.751

8.206.687

-492.064

Verkeer/wegbeheer (1)

-3.221.040

2.022.642

-1.198.397

Water en rioleringen (2)

-234.790

708

-234.081

Reiniging (3)

-645.241

24

-645.218

Natuur (4)

-2.696.172

175.521

-2.520.650

Milieu (8)

-587.768

13.856

-573.912

Strand en recreatie (10)

-545.714

352.343

-193.371

PROGRAMMA 6:BUITENRUIMTE

-7.930.724

2.565.095

-5.365.629

Beheer eigendommen (5)

-607.528

286.507

-321.022

Financiën (22)

-7.214.667

36.406.305

29.191.637

PROGRAMMA 7: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-7.822.196

36.692.811

28.870.615

Riolering (2.1)

-3.169.086

3.585.056

415.970

Afvalverwijdering (3.1)

-2.474.003

2.885.827

411.824

Begraafplaats (4.3)

-418.329

414.293

-4.036

PROGRAMMA 8: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES

-6.061.418

6.885.176

823.758

TOTAAL-GENERAAL

-57.158.588

59.176.156

2.017.567