Naam

Raming 2016

Werkelijk 2016

P1: bestuur, organisatie en dienstverlening

58.572

59.820

Product 9: openbare orde en veiligheid

Stichting Meerwaarde

9.720

9.720

Stichting Beheer Dierentehuizen Kennemerl

7.089

6.612

Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade

41.763

43.488

P2: onderwijs, jeugd, sport en cultuur

1.606.605

1.606.611

Product 11: onderwijs

Kosten vakonderwijs

176.827

166.629

Product 12: jeugd

Straatspeelavonden

0

3.500

Stichting Welzijn Bloemendaal: jongerenwerk

124.769

124.769

Jeugdhonken

9.573

8.070

Peuterspeelzalen, totaal

129.803

110.335

Product 15: sport

Subsidie OZB

27.584

56.970

Subsidie jeugd sportverenigingen

58.450

66.860

Stichting Paardrijden Gehandicapten K' land

1.017

1.016

Sportsupport Kennemerland

2.317

2.316

Kennemer Keien, Stichting Rolstoelhockey

1.337

1.000

Subsidie huur sportverenigingen

129.409

126.027

Kennemer Sportcenter

920

1.720

Product 16: kunst en cultuur

Stichting Muzenforum

4.131

3.412

Fiore Kunst Kring Bloemendaal

2.083

2.083

Uitgaven kunst

4.084

5.203

H'art

4.239

4.114

H'art

18.526

18.618

Bibliotheek Duinrand

499.475

516.364

Achter de Zuilen

6.448

1.125

Comité Nationale Herdenking

4.493

4.000

Stichting Ons Bloemendaal

440

439

Muziekvereniging Kunst na Arbeid

2.083

1.989

Stichting Creatief Centrum Bennebroek

1.438

1.437

Oratoriumkoor Bennebroek

1.815

1.815

Gemeentelijke muziekschool (geen subsidie)

395.344

376.800

P3: maatschappelijke ondersteuning

1.104.825

1.065.872

Product 14: overige zorg en welzijn

Mee NoordWest, cliëntondersteuning

98.000

98.000

Centraal Bureau Roads

24.597

24.597

RIBW

3.421

3.421

Stichting Ecosol Leerbedrijven

13.182

13.182

Restant subsidie Inloop GGZ

11.098

0

Overige uitgaven vrijwilligersbeleid

28.422

26.220

Mantelzorgondersteuning

62.758

61.752

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

8.336

8.148

Kontext

111.292

109.788

Slachtofferhulp Nederland, regio Noordwest

4.541

4.538

Informatie Steun Punt (ISP) 1ste lijn GGZ

485

0

Stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem

47.730

47.730

Prezens, GGZ InGeest

8.906

9.181

Stichting Thuiszorg Gehandicapten

6.198

6.198

Stichting De Baan

23.746

23.746

Draagnet / Zorgbalans

17.100

17.100

Overige regionale subsidies

10.863

0

WMO psychosociale hulp GGZ InGeest

22.000

22.774

Stichting Welzijn Bloemendaal: buurtbus

21.689

22.500

Vogelenzangse vereniging voor senioren

2.015

1.445

Subsidie Meer Bewegen voor Ouderen

8.579

312

Nationale vereniging De Zonnebloem

799

1.000

Stichting Welzijn Bloemendaal: algemeen

389.712

389.712

Stichting Welzijn Bloemendaal: WMO loket

172.028

172.028

Incidentele subsidies

4.924

2.500

Incidentele subsidies ontwikk.

814

0

Fonds waardering en aanmoedingssubsidies

1.590

0

P5: ruimtelijke ordening en wonen

54.337

37.758

Winkeliersvereniging Overveen

2.000

2.000

Winkeliersvereniging Bloemendaal

7.228

7.225

Subsidie monumenten

45.109

28.533

P6: buitenruimte

92.114

86.169

Product 4: natuur

Stichting Vrienden van de Hertenkamp

11.857

10.937

Product 10: strand en recreatie

Subsidie huur strandverenigingen

18.578

20.397

Subsidie Oranje comité 's

7.137

7.095

Theater Caprera

47.327

47.327

AB Radio

6.802

0

Sint Nicolaas Comité Bennebroek

413

413

Totaal alle programma's

2.916.453

2.856.230