Jaarverslag 2016

Overzicht

Onder dit programma vallen de producten Beheer Eigendommen (5) en Financiën (22). Ook wordt ingegaan op de kostenplaatsen. Het beleid rond eigendommen is gericht op instandhouding en geleidelijke afstoting van gemeentelijke eigendommen. Het financiële beleid van de gemeente is erop gericht om te sturen op het evenwicht tussen baten en lasten.

Lasten & baten van het programma

Bedragen in duizenden

NAAR FINANCI√čN