GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

31-12-2016

31-12-2015

Particulieren i.v.m. eigen woningen(WEW)

142.987

270.774

Toegelaten instellingen (WSW)

49.578.693

50.338.434

Overige instellingen

2.362.751

2.820.372

52.084.431

53.429.580