Voor inzicht in de kostenverdeling wordt gebruik gemaakt van kostenplaatsen en kostendragers. 
Een kostenplaats is een onderdeel in de organisatie dat, ten dienste van het productieproces, een bepaald soort functie uitoefent ten behoeve van verschillende kostendragers (producten / programma’s).  

De op de kostenplaatsen verzamelde kosten worden - via verdeelsleutels - doorbelast naar kostendragers en andere kostenplaatsen.
Er zijn zeven kostenplaatsen ingesteld:
1.   Kapitaallasten;
2.   Personeelslasten;
3.   Bestuursapparaat;
4.   Tractie en werkplaatsen;
5.   Gemeenschappelijke belastingdienst (GBKZ);
6.   Verzekeringen;
7.   Milieustraat.

In de volgende tabel ziet u het totaal van de kosten per kostenplaats. Hieruit valt op te maken dat eerst kosten worden verdeeld over de kostenplaatsen (bijv. personeelslasten aan div. andere kostenplaatsen) en daarna aan de kostendragers (de programma’s).

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Kostenplaatsen

Kap. Lasten

Pers. Lasten

Bestuursapp.

Tractie/wpl.

GBKZ

Verzekeringen

Milieustraat

Tot.

(Bedragen x €1.000)

Begr.

Rek.

+ / -

Begr.

Rek.

+ / -

Begr.

Rek.

+ / -

Begr.

Rek.

+ / -

Begr.

Rek.

+ / -

Begr.

Rek.

+ / -

Begr.

Rek.

+ / -

saldi

Div. lasten

-3.320

-3.134

186

-11.599

-11.325

275

-3.615

-3.628

-13

-224

-238

-14

-822

-878

-56

-165

-188

-24

-404

-401

3

357

Toerek. van pers.lst.

0

0

0

-2.117

-2.024

93

-78

-72

7

-1.113

-1.116

-4

0

0

0

-147

-138

10

106

Toerek. van kostenpl.

0

0

0

-85

-97

-11

-14

-14

0

0

0

-43

-30

13

2

Totaal lasten FMS

-3.320

-3.134

186

-11.599

-11.325

275

-5.818

-5.749

69

-316

-323

-7

-1.934

-1.994

-59

-165

-188

-24

-595

-569

26

465

Doorrek. aan kostenpl.

207

207

0

3.455

3.350

-106

43

30

-13

0

99

110

11

0

-108

Baten

841

428

-413

922

860

-62

5

6

1

1.368

1.403

35

0

82

66

-16

-455

Doorberekend aan programma's/kostendragers

1

-352

-352

0

-3.537

-3.449

89

-2.280

-2.195

85

-3

-3

0

0

-1

-3

-1

0

172

2

-838

-838

0

-942

-912

31

-303

-296

7

-2

-2

0

0

-46

-58

-12

0

25

3

-107

-107

0

-202

-198

4

-155

-152

4

0

0

0

-3

-3

0

7

4

-10

-10

0

-3

-3

0

-2

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-35

-35

0

-1.091

-1.146

-55

-838

-817

22

-1

-1

0

0

-5

-7

-1

-35

6

-470

-470

0

-1.612

-1.510

102

-772

-877

-105

-261

-260

0

-13

-10

3

-8

-5

3

-196

-205

-9

-6

7

546

319

-227

-208

-229

-21

-178

-174

4

-1

-1

0

-205

-216

-11

-1

-2

0

0

0

0

-255

8

-1.006

-1.006

0

-547

-528

19

-322

-345

-23

-43

-50

-6

-348

-364

-15

-1

-1

0

-317

-298

19

-6

Specificatie doorberekening aan kostenplaatsen

Bestuursapparaat

-146

-146

0

-2.117

-2.024

93

0

0

0

-85

-97

-11

0

82

Tractie

-61

-61

0

-78

-72

7

0

0

-14

-14

0

0

7

GBKZ

0

0

0

-1.113

-1.116

-4

0

0

0

0

0

-4

Eigendommen

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzekeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieustraat

0

-147

-138

10

-43

-30

13

0

0

0

0

23

Doorberekening

-207

-207

0

-3.455

-3.350

106

-43

-30

13

0

0

0

-99

-110

-11

0

0

0

108