Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2016

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen 

182.603

108.100

74.503

182.603

108.100

74.503

182.603

108.100

74.503

Dekkingsreserve riolering buitengebied 

39.793

14.434

25.359

39.793

14.434

25.359

39.793

14.434

25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering 

104.383

56.289

48.094

104.383

56.289

48.094

104.383

56.289

48.094

Dekkingsreserve duurzaam dorpshuis Vogelenzang

3.641

1.322

2.319

3.641

1.322

2.319

3.640

1.322

2.319

Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren

4.967

4.967

4.967

4.967

4.967

4.967

Dekkingsreserve Gymnastieklokaal Kl. Sparrenlaan

15.972

15.972

15.972

15.972

15.972

15.972

Dekkingsreserve Sporthal de Kooi

19.664

19.664

19.664

19.664

19.664

19.664

Dekkingsreserve duurzame bedrijfswagens

3.625

3.625

3.625

3.625

3.625

3.625

Dekkingsreserve toplaag kunstgras BSM

11.674

11.674

11.674

11.674

11.674

11.674

Dekkingsreserve sportlaag kunstgras BSM

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

1.717

Dekkingsreserve onderbouw kunstgras BSM

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

2.060

Dekkingsreserve toplaag veld 2 BSM

3.687

3.687

3.687

3.687

3.687

3.687

Dekkingsreserve realisatie gemeentelijke huisvesting

227.625

227.625

227.625

227.625

216.904

216.904

Dekkingsreserve losse inrichting gem. huisvesting

71.000

71.000

71.000

71.000

74.648

74.648

Egalisatiereserve begraafplaatsen

73.932

53.060

20.872

53.060

53.060

0

46.833

46.833

0

Reserve rationeel wegbeheer

451.000

423.786

27.214

451.000

423.786

27.214

404.573

423.786

-19.213

Reserve explosievenopruiming

25.000

25.000

25.000

25.000

3.110

3.110

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

1.242.343

656.991

585.352

1.221.471

656.991

564.480

1.139.853

650.763

489.090