Jaarverslag 2016

Resultaten

Wat willen wij bereiken?

Speerpunten

Wat is gerealiseerd?

Vaststellen van een reëel duurzame meerjarenbegroting 2016-2019 in de Begrotingsraad.

De begroting 2017 is vastgesteld in de raad van 3 november 2016. De begroting is na eliminatie van de incidentele effecten structureel en reëel sluitend.

Vaststellen belastingverordeningen, waaronder aanpassing van het tarief gebruikers niet-woningen 3e tranche aan tarief eigenaren woningen.

Uitgevoerd.

Vaststellen belastingverordeningen, waaronder meer vrijstelling van precariobelasting voor ondernemers voor bepaalde zaken.

Uitgevoerd.

Daadwerkelijke afstoting gemeentelijke eigendommen zonder publieke taak.

In 2016 is opdracht gegeven voor een strategisch vastgoedonderzoek. Medio 2017 wordt de raad een voorstel gedaan welke gemeentelijke eigendommen op korte en lange termijn afgestoten kunnen worden.

Waar staat je gemeente?

 

Prestatie-indicator

Bloemendaal resultaat 2013

Bloemendaal resultaat 2016

Gemiddelde gemeenten    < 25.000 inwon.

Ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld

6,0

6,0

5,6